Wie zijn wij?


Welkom op onze webshop!

We zijn een kleine groep mensen die zich wil inzetten voor het beloofde land Israël. 
Doordat we door veel mensen gesteund worden in hetgeen we doen is het mogelijk om 
de totale opbrengst van een boek, speelgoed en puzzels te geven aan stichting Nachuma Nachuma 'Ami'. 

 

 


Visie & missie

 

Visie:

Onze hoop is dat we kunnen bijdragen in het vervullen van Gods belofte aan het volk Israël zodat alle joden een veilig thuiskomst mogen hebben in eigen land.

 

Missie: 

Financieel bijdragen doormiddel van het verkopen van zoveel mogelijk producten. 

 

 

Liefde brengt op de knieën

Ons gebed voor Israël is nodig. Paulus is ons daarin tot een voorbeeld. Hij gaat voor zijn volk in gebed. Hij begeert de zaligheid van zijn broeders. Hij pleit voor zijn volk bij de HEERE. In alle acties voor Israël is het gebed het beste actiemiddel. Laten we het joodse volk gedenken in ons persoonlijk gebed. De bijbel zegt:  'opdat zij door uw barmhartigheid. barmhartigheid zouden verkrijgen' (Romeinen 11:31).

Als we biddend opzien tot God en het alleen van Hem verwachten. dan zullen we grote dingen zien. 'Want de Schrift zegt: en ieder die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden' (Romeinen 10:11).