Bibliografie over het jodendom en Israel voor het Nederlandse taalgebied. Samengesteld door Hanna Blok & Devorah Hersch

€ 4,00

Uitgeverij: Bibliotheek van de Faculteit der Godgeleerdheid